De afgelopen weken werkten ruim 600 scholieren van de Technasiumscholen in Groningen, Friesland en Drenthe aan een creatief en vernieuwend klimaatadaptief plan om de gevolgen van hittestress en wateroverlast te verminderen en tegelijkertijd de biodiversiteit te vergroten en duurzame energie op te wekken. De Noordelijke provincies en waterschappen waren de opdrachtgever. Op donderdag 9 juni 2022 pitchten de groepen met de beste plannen hun idee aan een jury van bestuurders en beleidsmakers, waaronder DB-lid Noorderzijlvest Jeroen Niezen. Leerlingen van het Harens Lyceum maakten een nieuwe inrichting voor het Overwinningsplein en sleepten daarmee de provinciale winst in de wacht.

Het is een tijd van extremen. Of er valt te weinig water waardoor de natuur onder druk komt te staan. Of er valt teveel water tegelijkertijd met wateroverlast tot gevolg. Het is nog nooit eerder zo slecht gesteld geweest met de biodiversiteit. Om over het energieprobleem nog maar te zwijgen. Grote problemen, die op het wereldtoneel opgelost lijken te moeten worden. Toch is het belangrijk om ook dichtbij te kijken: wat kan ik zelf doen? En om de jongere generatie te laten beseffen dat ze zelf invloed kunnen uitoefenen. Daarom kregen scholieren van de vier noordelijke waterschappen en de drie provincies de opdracht om over deze maatschappelijke opgaven mee te denken.

Creatief plan en creatieve presentatie 

De afgelopen weken werkten de jongeren hard aan hun ontwerpen. Ze gingen hiervoor zelf op onderzoek uit. Ze bepaalden welk gebied ze anders willen inrichten, onderzochten met welke belanghebbenden ze daar te maken hebben en konden vragen stellen aan experts. De leerlingen met de beste plannen van hun school mochten vandaag hun idee pitchen tijdens het JongerenEvent Water & Klimaat dat plaatsvond bij Hogeschool Van Hall Larenstein. Een tikkeltje zenuwachtig, maar vooral enthousiast, werd er gestreden om de winst, die het Harens Lyceum in de wacht sleepte. "Er is echt aan alle aspecten gedacht. Het is een totaalplan, dat goed uitvoerbaar is. Heel mooi zijn ook de praktische en innovatieve lantaarnpalen, die hun eigen energie opwekken en waar ruimte is voor insecten. Geweldig dat er een presentatie in Minecraft was gemaakt, die echt liet zien hoe het plein zou worden," aldus de jury.

Een van de andere Groningse juryleden was gedeputeerde van de provincie Groningen, Melissa van Hoorn: “Felicitaties voor de winnaars én complimenten voor alle deelnemers! Meer dan 600 scholieren hebben nagedacht over de gevolgen van veranderende en soms ook extreme weersomstandigheden voor de dorpen, steden, natuur, wegen en fietspaden. Daarmee hebben ze kennis en ervaring opgedaan én hun innovatieve ideeën gepresenteerd. En dat is winst voor ons allemaal!"

Jongeren kunnen impact maken

Trashpacker Tijmen Sissing enthousiasmeerde de leerlingen gedurende de dag als dagvoorzitter. Tijmen startte een aantal jaar geleden tijdens het backpacken in zijn eentje acties om afval op te ruimen. Vervolgens ontstond een beweging die zich over de hele wereld heeft verspreid. Met zijn verhaal laat hij zien dat grote impact vaak begint met iets kleins. Daarmee motiveerde hij de leerlingen al bij de start van hun project. En ook tijdens het eindevent wist hij de jongeren te raken. Tijmen: "Dit soort toffe innovatieve projecten had ik nooit op mijn middelbare school. Door zelf te gaan creëren, raak je veel meer betrokken bij een betere toekomst." De leerlingen van het Harens Lyceum zijn natuurlijk blij dat ze de prijs in de wacht hebben gesleept en hopen vooral dat het ook echt uitgevoerd gaat worden.