Bij activiteiten op het boerenerf kunnen voer en mest of resten daarvan op het erf terecht komen. Bij neerslag komen deze stoffen nog vaak en ook onbewust in het oppervlaktewater terecht . Daarmee gaan voor het bedrijf waardevolle voedingsstoffen verloren. Tegelijkertijd geven de stoffen in het water teveel voeding waardoor de waterkwaliteit terugloopt. In veel gevallen is dit probleem met simpele aanpassingen in de bedrijfsvoering en op het erf op te lossen.

Adviseurs van het LTO Noord project ‘Schoon boerenerf’ geven praktische oplossingen en tips om uitspoeling vanaf het boerenerf te voorkomen. Het voorkomen van uitspoeling van voedingsstoffen helpt om de waterkwaliteit te verbeteren.

Praktische oplossingen en tips

Als deelnemer aan het project ‘Schoon boerenerf’:

  • kun je gebruik maken van de Erfscan Veehouderij. Die scan geeft jou een eerste inzicht geeft in de erfsituatie en de geldende wet- en regelgeving;
  • krijg je gratis advies over de erfsituatie op jouw bedrijf tijdens een bedrijfsbezoek;
  • krijg je praktische en uitvoerbare oplossingen en tips om knelpunten op het erf op te lossen;
  • denken de adviseurs met je mee over subsidieregelingen voor (bovenwettelijke) investeringen die eventueel in jouw regio beschikbaar zijn;
  • kun je toewerken naar een erfsituatie die aansluit bij de huidige en toekomstige wet- en regelgeving.

Aanmelden

Wil je weten wat wel en niet mag, wat jouw erfsituatie is en waar praktische verbeteringen mogelijk zijn? Meld je dan aan voor een kosteloos en vrijblijvend erfadvies. Aanmelden kan op www.schoonboerenerf.nl(externe link)

Eerst meer informatie

Het project ‘Schoon boerenerf’ informeert veehouders over praktische maatregelen om te voorkomen dat voedingsstoffen afstromen naar oppervlaktewater rondom het boerenerf. Het is een project van LTO Noord.

Meer informatie op de website www.schoonboerenerf.nl(externe link) of bel met LTO Noord, telefoonnummer: 088 888 66 66.
Sjoerd van der Meulen en Bianca Domhof staan je graag te woord. Een e-mail sturen mag ook: info@ltonoord.nl.