RWE heeft vorige week donderdag samen met dagelijks bestuurslid Herman Beerda van Waterschap Noorderzijlvest en gedeputeerde van de provincie Groningen Melissa van Hoorn officieel Windpark Oostpolderdijk geopend. 

Windmolens Oostpolderdijk

Dit project laat zien dat er kansen zijn om de ruim 3500 kilometer primaire kering in Nederland beter te benutten om de energietransitie verder op weg te helpen. De waterveiligheid is daarbij uiteraard een belangrijk issue. Daarom was er veel aandacht voor de constructie van de funderingen van de windturbines die de dijk juist versterken. Waterschap Noorderzijlvest heeft lef getoond om een dijk beschikbaar te stellen voor het project. Ook andere waterschappen en geïnteresseerden toonden belangstelling voor de manier waarop het project in samenwerking met het waterschap tot stand is gekomen. 

Over windpark Oostpolderdijk

In samenwerking met Waterschap Noorderzijlvest heeft RWE het unieke Windpark Oostpolderdijk in de provincie Groningen gerealiseerd. Op een primaire kering van Waterschap Noorderzijlvest in Eemshaven hebben we drie windturbines geplaatst die elektriciteit produceren én de zeedijk verstevigen. Het is de eerste keer in de wereld dat een dergelijk project is gerealiseerd. Windpark Oostpolderdijk heeft een totaal opgesteld vermogen van 7,5 MW.