Publieksjaarverslag 2023

We presenteren met trots ons publieksjaarverslag over 2023: ‘De waarde van water’. Hierin besteden we aandacht aan de achtergrond van ons werk aan water. 

2023 was een bijzonder jaar waarin de waarde van water overduidelijk zichtbaar werd

  • Natuurlijk waren er de waterschapsverkiezingen: een hoger opkomstpercentage, nieuw gekozen politieke partijen in het algemeen bestuur en een coalitieakkoord met stevige 
    ambities om de waarde van water te onderstrepen. Nieuwe klimaatscenario’s van het KNMI laten geen 
    misverstand bestaan over de veranderende omstandigheden waaraan we het hoofd moeten bieden: Zomers worden 
    droger. Winters worden natter.
  • Dit vergezicht voor de komende jaren kwam meteen uit, 2023 werd het één van de natste jaren ooit gemeten. Ons watersysteem kan periodes met langdurige neerslag hebben; dat krijgen we alleen voor elkaar door de niet aflatende inzet van onze mensen en onze machines.
  • De nieuwe dagelijks bestuursleden en de dijkgraaf kijken in dit jaarverslag een jaar na de verkiezingen vooruit: Annette van Velde, Herman Beerda, Arie van Wijk, Bert Wiersema en Roeland van der Schaaf nemen de lezer mee naar diverse locaties in het werkgebied van Noorderzijlvest. Deze plekken en hun verhaal illustreren voor onze bestuurders – elk in hun eigen portefeuille – de waarde van water.

Veel leesplezier!

De publieksversie is een digitaal overzicht waar je doorheen kunt klikken. Je bepaalt zelf welke onderdelen je leest.