We hechten veel belang aan de beveiliging van onze systemen en de gegevens (privacy) van onze inwoners. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen blijft het mogelijk dat een zwakke plek in de systemen te vinden is. Hierdoor kunnen systemen uitvallen of gegevens gewijzigd worden door personen die daar niet gemachtigd voor zijn. 

Responsible disclosure betekent het op een verantwoorde wijze en in gezamenlijkheid tussen melder en organisatie openbaar maken van ICT-kwetsbaarheden. Iedereen kan een responsible disclosure-melding doen bij een bedrijf, overheidsinstantie of organisatie.

Wanneer je een zwakke plek in één van onze systemen ontdekt, vragen we je dat te melden. Zodat we snel gepaste maatregelen kunnen nemen. Door het maken van een melding verklaar je je als melder akkoord met onderstaande afspraken over responsible disclosure en handelt Waterschap Noorderzijlvest uw melding conform onderstaande afspraken af.

Wij vragen het volgende van je

 • Heb je een zwakke plek in één van onze systemen gevonden, meld dat zo snel mogelijk via het emailadres servicedesk@noorderzijlvest.nl
 • Geef voldoende informatie om het probleem te reproduceren. Zodat we het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende.
 • Ook kun je tips meegeven die ons helpen in het oplossen van het probleem.
 • Beperk je daarbij tot verifieerbare feitelijkheden die betrekking hebben op de door jou geconstateerde kwetsbaarheid.
 • Laat altijd een emailadres of telefoonnummer achter zodat we met je in contact kunnen treden om samen te werken aan een veilig resultaat.

De volgende handelingen zijn niet toegestaan

 • Het plaatsen van malware, noch op onze systemen noch op die van anderen.
 • Het zogeheten ‘bruteforcen’ van toegang tot systemen, behalve voor zover dat strikt noodzakelijk is, om aan te tonen dat de beveiliging op dit vlak ernstig tekortschiet.
 • Het gebruik maken van Denial of Service of social engineering, behalve voor zover dat strikt noodzakelijk is, om aan te tonen dat medewerkers met toegang tot gevoelige gegevens (ernstig) tekortschieten in hun plicht om daar zorgvuldig mee om te gaan. 
 • Het openbaar maken of aan derden verstrekken van informatie over het beveiligingsprobleem voordat het is opgelost. Of het delen van toegang met anderen. 
 • Het verrichten van handelingen die verder gaan dan wat strikt noodzakelijk is om het beveiligingsprobleem aan te tonen en te melden. Kopieer, wijzig of verwijder geen gegevens van het systeem en breng geen veranderingen in het systeem aan.
 • Het gebruik maken van technieken waarmee de beschikbaarheid en/of bruikbaarheid van het systeem of services wordt verminderd (DoS-aanvallen). 
 • Het op andere wijze (welke dan ook) misbruik maken van de kwetsbaarheid.

Wat mag je van het waterschap verwachten

 • We behandelen een melding vertrouwelijk. We delen persoonlijke gegevens van een melder niet zonder diens toestemming met derden. Tenzij we daar volgens de wet of een rechterlijke uitspraak toe verplicht zijn.
 • Binnen 3 werkdagen ontvangt u een ontvangstbevestiging.
 • We reageren binnen 7 werkdagen op een melding met een (eerste) beoordeling van de gedane melding. Daarbij vermelden we een eventueel te verwachte datum voor een oplossing.
 • We lossen het gemelde beveiligingsprobleem zo snel mogelijk op. We streven ernaar om je goed op de hoogte te houden van de voortgang. Het streven is om nooit langer dan 60 dagen te doen over het oplossen van het probleem in systemen (software). Voor problemen in apparatuur (hardware) houden we maximaal 6 maanden aan.
 • Je wordt op de hoogte gesteld van onze beoordeling van de melding en de verdere stappen die genomen worden.
 • Voldoe je aan alle bovenstaande voorwaarden, dan doet het waterschap geen strafrechtelijke aangifte. Ook spant het waterschap geen civielrechtelijke zaak aan.
 • Een gepast gebaar als teken van onze dankbaarheid.

Heb je gevonden wat je zocht?