De hoofdschakelaar op onze rioolwaterzuivering (rwzi) in Ulrum is vanochtend defect geraakt. Dat betekent dat er geen stroom is op deze zuivering ten zuiden van het dorp langs het Hunsingokanaal. De zuivering werkt momenteel niet.

Afvalwater met vrachtwagens opgehaald

Het waterschap heeft daarom de rioolgemalen in de directe omgeving van deze rwzi in eerste instantie uit gezet. Deze gemalen voeren normaal gesproken het afvalwater aan richting de rwzi. We kunnen het afvalwater bij deze gemalen een poosje bufferen. Het waterschap neemt geen risico’s op mogelijke lozingen van ongezuiverd afvalwater op oppervlaktewater. Inmiddels draaien de gemalen weer om het afvalwater bij de rwzi in Ulrum te krijgen. Vanaf daar  wordt het afvalwater sinds vanmiddag met vrachtwagens opgehaald. Zo voorkomen we dat er mogelijk ongezuiverd afvalwater geloosd wordt op het oppervlaktewater.
Het afvalwater wordt afgevoerd naar de rwzi in Garmerwolde. Dat blijven we gedurende de avond doen. Er zijn vandaag tot het einde van de avond en morgen overdag meer transportbewegingen van de omgeving Ulrum naar Garmerwolde.

Tijd nodig voor vervanging schakelaar; eerst noodstroomvoorziening

Het tijdelijk afvoeren van afvalwater over de weg geeft het waterschap tijd om de defecte hoofdschakelaar te vervangen. Het leveren en monteren daarvan kost tijd. Het waterschap verwacht in de loop van morgen de zuivering in Ulrum eerst weer in bedrijf te kunnen stellen met een noodstroomvoorziening. De levering en montage van een nieuwe hoofdschakelaar verwachten we eind deze week.