Robin - Van afstudeerder naar werkvoorbereider 

“Ik heb net mijn studie Built Environment met de major civiele techniek afgerond aan Hanzehogeschool Groningen. Mijn stage en afstudeeronderzoek deed ik bij Noorderzijlvest. Toen ik met mijn stage begon wist ik nog niet goed wat een waterschap allemaal doet. Nu wel. Noorderzijlvest regelt de waterstand met behulp van gemalen en sluizen, zuivert afvalwater, onderhoudt dijken en verzorgt het natuurbeheer in en rond het water. 

‘Er is veel mogelijk bij het waterschap’

Goede start

Aan het begin van mijn stage kreeg ik de ruimte om uitgebreid kennis te maken met collega’s, hun functies en de taken waar het waterschap voor verantwoordelijk is. Ik heb toen zoveel mogelijk collega’s gesproken, en kon daarna interessante werkzaamheden oppakken. Er is veel mogelijk bij het waterschap. Zo schreef ik een interne memo voor het uitvoeren van onderhoudsbaggerwerkzaamheden. En ik heb een analyse en decompositie gemaakt van alle bruggen die in beheer en onderhoud zijn van Noorderzijlvest.

Robin is binnen bij het gemaal H.D. Louwes, en staat geleund tegen een motor van het gemaal

‘Mijn onderzoek was best een uitdaging’

Tweede kans voor gemaal H.D. Louwes?

Voor mijn afstuderen heb ik onderzocht welke hergebruikkansen er zijn voor elementen en materialen van gemaal H.D. Louwes. Er komt straks een nieuw gemaal in Zoutkamp. Als dat gemaal wordt opgeleverd, krijgt het oude gemaal een nieuwe bestemming of wordt het afgebroken.

Mijn onderzoek was best een uitdaging, want H.D. Louwes is nooit ontworpen voor hergebruik. Veel onderdelen zijn op maat gemaakt en hebben een specifieke toepassing. Toch is hergebruik mogelijk. De tandwielkasten, bronsmotoren en vijzels zijn van zeer goede kwaliteit en kunnen nog tientallen jaren mee. Hier is ook al interesse voor. Maar ook ijzer en beton kunnen een tweede leven krijgen. Soms als geheel en soms kun je grondstoffen terugwinnen door middel van recycling. Zo kun je ijzer omsmelten en is het mogelijk om bruikbare bestanddelen uit beton te halen, zoals zand, grind en cement. Via de betonketen of via een platform voor hergebruik kunnen de materialen of elementen dan opnieuw worden verhandeld.

Aan het werk

Het waterschap is een fijne organisatie met veel mogelijkheden. Inmiddels heb ik een tijdelijke baan bij Noorderzijlvest. Ik ben werkvoorbereider. Dit is een technische spilfunctie. Ik zorg dat projecten goed worden voorbereid en dat de uitvoering op rolletjes loopt.”

Kies jij ook voor waterwerk?

Wij werken samen aan de juiste balans van het water. Maar een goede werkbalans vinden we net zo belangrijk! Bij ons combineer je betekenisvol werk met werkplezier en goede arbeidsvoorwaarden.

Onze vacatures