Ruurd - Projectleider Baggeren

“Ons waterschap beheert 2,5 duizend km aan watergangen. En die moeten allemaal doorgaanbaar zijn. Ik coördineer de baggerwerkzaamheden. Kleine watergangen baggeren we zelf, voor grote wateren huren we een baggeraar in. Ik regel dan van A tot Z dat dit voor elkaar komt. Dus de onderzoeken vooraf, de aanbesteding, de planning en het controleren van de voortgang. Het is een drukke baan met veel verschillende werkzaamheden. Ik ben een echte allrounder. Die afwisseling vind ik fijn. En ik vind het waardevol dat ik met mijn werk kan bijdragen aan het klimaat en de leefbaarheid van mijn eigen regio.

‘Waterwerkers hebben de tijd mee’

Duurzaam baggeren

Baggerwerkzaamheden gebeuren vaak in landelijk gebied, dan heb ik overleg met agrariërs. We controleren eerst of het slib schoon is. Verontreinigde grond halen we weg. Slib van goede kwaliteit halen we uit de sloten en leggen we op het land van boeren. Zij ontvangen hiervoor een baggervergoeding en kunnen met het slib laagtes opvullen. Het slib komt uit de natuur en wordt teruggegeven aan het land. Baggeren is heel circulair.

Direct resultaat

We richten ons steeds meer op gebiedsgericht werken. Dat is een integrale aanpak. Zo plannen we bij de baggerwerkzaamheden bijvoorbeeld ook gelijk andere werkzaamheden in, die de watergangen versterken en zorgen dat het water beter wordt vastgehouden. Denk aan de aanleg van natuurvriendelijke oevers en bermen.
We hebben de tijd mee als waterwerkers. Water staat volop in de belangstelling. Dat zie je terug in de politiek, in het nieuws. Ik doe nuttig werk met een maatschappelijke impact. En wat ik ook heel belangrijk vind: je ziet snel resultaat van je werk en mensen in de omgeving hebben er direct wat aan.

Ruurd - Projectleider staat op een brug In het werkveld

‘Ik vind het fijn om ook genoeg tijd te hebben voor mijn gezin’

Hiervoor werkte ik bij een grote aannemer in de waterbouw. Het werk was interessant en op allerlei bijzondere locaties, maar ik was vaak lang van huis. Nu werk ik in het gebied dat ik mijn leven lang al ken. En ik heb normale werkdagen. Ik vind het prettig dat er genoeg tijd overblijft voor mijn gezin en voor andere dingen. Werk en privé zijn nu veel beter in balans.

Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling

Het waterschap is een platte organisatie met korte lijnen en een goede sfeer. Ik heb contact met zowel bestuurders als collega’s van de buitendienst. Daar komt bij dat ik veel vrijheid krijgt om het werk te doen zoals ik dat wil. En er is tijd en budget voor persoonlijke ontwikkeling. Ik had wat vooroordelen over het waterschap, vreesde dat het hier een beetje stoffig was, maar het is bij Noorderzijlvest veel dynamischer dan ik dacht.”

Kies jij ook voor waterwerk?

Wij werken samen aan de juiste balans van het water. Maar een goede werkbalans vinden we net zo belangrijk! Bij ons combineer je betekenisvol werk met werkplezier en goede arbeidsvoorwaarden.

Onze vacatures

Medewerkers zittend op een bankje in het atrium van het hoofdgebouw Noorderzijlvest