Sanne – Project- en portfoliomanager

“Ik heb psychologie gestudeerd en richt me op mensen en veranderingen. Via een traineeship informatie en verandermanagement kon ik bij de Provincie Friesland mijn tanden zetten in de implementatie van een nieuw systeem. Zo is mijn interesse voor digitalisering ontstaan. Enige tijd later kon ik aan de slag als informatieadviseur en projectleider bij het waterschap. En nu ben ik project- en portfoliomanager.

‘Ik vind het leuk om de bedrijfsvoering te verbeteren’

Wat heeft prioriteit?

Ik ben verantwoordelijk voor het portfolio aan digitaliseringsprojecten binnen Noorderzijlvest. Daarbij kijk ik naar de doelstellingen en behoeften en bepaal ik samen met het management welke werkzaamheden prioriteit hebben. Op dit moment zijn dat de vervanging van het zaaksysteem, het financieel systeem en het eHRM systeem, grote projecten die de bedrijfsvoering verbeteren.

Sanne – Project- en portfoliomanage staat in de hal van het hoofdkantoor

‘ICT blijft mensenwerk’

Digitalisering is van steeds groter belang om ons werk te kunnen doen. Het is een vitaal onderdeel van onze organisatie, waarbij continuïteit en veiligheid geborgd moeten zijn. Iedereen moet gewoon z’n werk kunnen blijven doen, ook als we overgaan naar nieuwe systemen. Soms moet het werk ook op een andere manier worden gedaan. Dat is natuurlijk wel een uitdaging. Verder willen we dat mensen zo effectief mogelijk met de systemen gaan werken. ICT blijft voor een groot deel mensenwerk.

Snel schakelen

Voor mijn baan moet ik snel kunnen schakelen tussen het strategische, tactische en operationele. Je moet verbinden, een teamspeler zijn en goed aan verwachtingenmanagement doen. Vaak zie je wel waar verbetering mogelijk is, maar je moet het ook zelf verder brengen, stuwen en verankeren. Als dat lukt, geeft dat me veel energie. 

Er zijn hier nog genoeg uitdagingen voor me. Ik zou portfoliomanagement breder willen trekken dan alleen digitalisering en daarbij focussen op de strategische doelstellingen. Digitalisering is namelijk een middel, geen doel. Als we digitalisering strategisch inzetten, kunnen we nog grotere ambities realiseren, en ook beter vooruitkijken. Verder vind ik de landelijke samenwerking en kennisdeling via het Waterschapshuis leuk en interessant. Voorlopig ben ik hier nog niet uitgekeken.“

Kies jij ook voor waterwerk?

Wij werken samen aan de juiste balans van het water. Maar een goede werkbalans vinden we net zo belangrijk! Bij ons combineer je betekenisvol werk met werkplezier en goede arbeidsvoorwaarden.

Onze vacatures

Medewerkers zittend op een bankje in het atrium van het hoofdgebouw Noorderzijlvest