Heb je schade die door het waterschap veroorzaakt is? Dan kun je een schadeclaim indienen. Voor het indienen van een schadeclaim kun je gebruik maken van het formulier Schadeclaim indienen.

Wie kan een schadeclaim indienen?

Iedereen die schade heeft die door het waterschap is veroorzaakt, kan voor die schade een claim indienen. 

Wat heb je nodig? 

 • Voor persoonlijk gebruik DigiD niveau midden.
 • Voor organisaties eHerkenning niveau EH2+.
 • Vermeld de hoogte van de geleden schade. Stuur hiervoor een offerte of een factuur mee.
 • Vermeld waarom volgens jou het waterschap aansprakelijk is voor de door jou geleden schade.

Hoe werkt het? 

Schriftelijk schadeclaim indienen 

Wil je liever schriftelijk een schadeclaim indienen? Dan kun je jouw aansprakelijkstelling sturen naar:

Waterschap Noorderzijlvest 
Postbus 18 
9700 AA Groningen 

Vermeld duidelijk: 

 • Je naam en adres
 • De hoogte van de schade onderbouwd met bijvoorbeeld een offerte of een factuur
 • De aard van de schade
 • De redenen waarom je het waterschap aansprakelijk vindt

Hoe verloopt de procedure? 

 • Je ontvangt een ontvangstbevestiging van het indienen van jouw schadeclaim.
 • Vervolgens ontvangt je een brief met uitleg over het vervolg van de procedure.
 • De afhandeling van een schadeclaim kan enkele maanden duren. Meer over behandeltermijnen lees je in onze servicenormen.
 • Jouw schadeclaim wordt door een jurist van het waterschap beoordeeld. Om jouw claim goed te kunnen beoordelen is het soms noodzakelijk dat wij jou om meer informatie vragen.
 • In sommige gevallen sturen wij jouw schadeclaim door naar onze verzekeraar en handelt de verzekeraar jouw schade af.
 • Vindt het waterschap of de verzekeraar jouw schadeclaim (gedeeltelijk) terecht? Dan vergoeden we jouw schade geheel of gedeeltelijk.
 • Vindt het waterschap of de verzekeraar jouw schadeclaim niet terecht? Dan vergoeden we jouw schade niet.

Niet eens met de beslissing op jouw schadeclaim? 

Ben je het niet eens met de beslissing op jouw schadeclaim? Dan kun je naar de rechtbank. 

Wil je meer weten? 

Weet je niet of je een verzoek nadeelcompensatie of een schadeclaim moet indienen? Neem dan even contact met ons op.

Heb je gevonden wat je zocht?