“Een studiegenoot wees me op het waterschap. Ik studeerde sociale geografie aan de Rijksuniversiteit Groningen en nu volg ik een master in geo information management aan de Universiteit van Utrecht. Ik wist niet veel van water, maar wilde graag in de publieke sector ervaring opdoen. Toen ik op de website keek, zag ik een aantal interessante stages. Ik heb gereageerd en uiteindelijk ben ik aan de slag gegaan met een GIS-analyse voor Noorderzijlvest.

‘Geweldig om zelf kaarten te maken’

Geografie en data

GIS staat voor geografisch informatiesysteem. Dit systeem maakt het  mogelijk om diverse gegevens te beheren, analyseren en te delen met anderen. Geografie en locatie zijn belangrijke uitgangspunten bij de integratie van data. Door de data via een actuele kaart te delen, worden complexe gegevens beter zichtbaar.

Een waterschap heeft veel informatie in huis. Bijvoorbeeld over watergangen, sloten, rivieren, waterstanden, waterkwaliteit, gemalen, bruggen, sluizen en dijken. Ik heb meegewerkt aan de automatisering van de GIS-analyse die vooraf gaat aan een peilbesluit. Zo’n analyse dient mede als onderbouwing van het peilbeheer. Waarom wordt er voor een hoger of lager waterpeil gekozen? Die belangenafweging is relevant voor natuurorganisaties of agrariërs.

Sjoerd - Stagiair zitten te werken achter de laptop

‘Ik hoop dat de informatie de velden nat en de voeten droog houdt’

Verder heb ik een inventarisatie gemaakt van objecten, hoeveel wateroppervlakte er in het beheergebied is, welke archeologisch interessante grond er is en hoe het zit met groen, bodemdalingsprognoses en kunstwerken als stuwen en duikers in het werkgebied van Noorderzijlvest. Al deze informatie wordt nu automatisch tot rapporten verwerkt.

Ook verschijnen meldingen van een te hoog of te laag peil nu automatisch met postcode in het zaaksysteem Join. Zo weet je direct waar de meldingen vandaan komen. Verder heb ik kaarten gemaakt waarbij je aan kleurcodes kunt zien of het waterbeheer in een gebied voldoet, of dat het er te droog of te nat is. GIS biedt veel mogelijkheden om data goed te combineren.

Warm welkom

Ik ben opgegroeid in Amsterdam, maar woon al zes jaar in Groningen omdat ik hier de studie kon doen die ik wilde. Het bevalt me in het Noorden en ook bij het waterschap. Ik kreeg een warm welkom en ik word goed begeleid door collega’s. Ze bieden me een kijkje in de keuken en ik leer veel. Verder is het hier vooral heel gezellig. Ik zit vaak op een kamer met andere jongeren, om 12 uur eten we samen een broodje en er worden ook buiten het werk leuke activiteiten en borrels georganiseerd. Het lijkt me boeiend om door te gaan met geo-ict. En als ik de kans krijg, wil ik hier na mijn stage graag blijven.”

Kies jij ook voor waterwerk?

Wij werken samen aan de juiste balans van het water. Maar een goede werkbalans vinden we net zo belangrijk! Bij ons combineer je betekenisvol werk met werkplezier en goede arbeidsvoorwaarden.

Onze vacatures