Na het zuiveren van afvalwater houden we zuiveringsslib over. Doordat voortdurend afvalstoffen worden aangevoerd vermenigvuldigen de bacteriën (actief slib) zich en ontstaat er een overschot aan bacteriën. Dit overschot heet 'eenvoudig slib' en wordt op een centrale locatie verder bewerkt.

Al het geproduceerde zuiveringsslib wordt eerst gegist voordat het wordt ontwaterd.

Slibgisting

Op de rwzi Garmerwolde staat een slibgistingsinstallatie. In een slibgistingsinstallatie worden organische stoffen die nog in het slib zitten afgebroken. Als we dat niet doen, gaan deze stoffen rotten. Dat gaat stinken en verstoort de slibontwatering. Slibgisting vermindert de hoeveelheid slib. Hierdoor worden minder kosten gemaakt voor de eindverwerking.

Naast het slib van Garmerwolde zelf, wordt ook al het slib van onze andere rwzi's op de rwzi Gamerwolde vergist. Bij het vergisten van slib komt biogas vrij dat weer gebruikt wordt op de zuivering zelf. Twee grote motoren gebruiken het biogas als brandstof. De motoren drijven generatoren aan waarmee elektriciteit wordt opgewekt. Warmte die vrijkomt bij de productie van elektriciteit gebruiken we voor het op temperatuur houden van de slibgisting en gebouwverwarming.

Slibontwatering en slibdroging

We hebben een centrale slibontwateringslocatie. De locatie Garmerwolde heeft een vijftal kamerfilterpersen. Het zuiveringsslib dat op de verschillende rwzi's is geproduceerd en eerst is vergist, wordt hiernaar toegebracht voor verdere ontwatering. Door water uit het slib te halen blijft er minder volume over. Dit heet slibontwatering.

De stappen van slibontwatering

Stap 1: voorbehandeling

Voordat slib wordt geperst moet het worden voorbehandeld. Dit is nodig om het te kunnen persen. Chemicaliën worden toegevoegd waardoor het water makkelijker weg kan stromen en de slibvlokken drukbestendig worden. Zo kan bij de volgende stap zoveel mogelijk water uit het slib worden verwijderd.

Stap 2: slib persen

Het slib wordt in de kamerfilterpersen onder een hoge druk gebracht. Een kamerfilterpers is een toestel voor het mechanisch ontwateren van slib door het uitoefenen van druk in een filterkamer. Omdat het slib niet door de filters kan worden geperst verdwijnt alleen water naar buiten. Na verloop van enige tijd blijft tussen de filterplaten (kamers) steekvast slibkoek achter.

Het uitgeperste water wordt teruggevoerd naar de rwzi waar het weer wordt gezuiverd. De filterplaten worden automatisch één voor één uit elkaar getrokken, waarna de slibkoeken op een transportband vallen. De slib koeken komen in containers terecht. Van daaruit worden ze per vrachtwagen vervoerd naar de naastgelegen slibdrooginstallatie.

Stap 3: slib drogen

Het ontwaterde slib van beide locaties wordt in de slibdrooginstallatie van een externe firma gedroogd. In ronddraaiende trommels wordt verwarmde lucht over het slib geleid. Het gedroogde vaste materiaal wordt als fijne korrels afgevoerd en onder andere gebruikt als brandstof voor energiecentrales en in cementovens.

Samenwerken

Voor slibverwerking is door de waterschappen Hunze en Aa's en Noorderzijlvest een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Noorderzijlvest ontwatert ook al het slib afkomstig van Hunze en Aa's en uiteindelijk vindt gezamenlijke droging plaats.

Heb je gevonden wat je zocht?