Om de waterveiligheid te blijven garanderen, werkt Waterschap Noorderzijlvest samen met Stork en Aveco de Bondt aan plannen om het gemaal De Drie Delfzijlen toekomstbestendig te maken. Hierbij worden onder andere de dieselmotoren door elektromotoren vervangen. Ook het vervanging van de volledige elektrische installatie van het gemaal is onderdeel van het project. Eind 2023 is het Definitief Ontwerp gereed, waarna in 2024 gestart wordt met de noodzakelijke werkzaamheden.

Afvoer van water

Het gemaal De Drie Delfzijlen voert het teveel aan oppervlaktewater vanuit het Damsterdiep af naar zee. Dit water wordt vanuit het Damsterdiep via spuikokers in het gemaal zo veel mogelijk onder vrij verval geloosd. Dit kan alleen als het water in de Eems lager staat dan in het Damsterdiep. Daarnaast heeft het gemaal drie pompeenheden, die samen maximaal 1.500 m3 water per minuut af kunnen voeren. De pompen zorgen voor afvoer van het teveel aan water naar de Eems wanneer het water op de Eems hoger staat dan het water in het Damsterdiep.  

Renovatieplannen

Om het water ook in de toekomst af te kunnen voeren, is renovatie van het gemaal noodzakelijk. Verschillende onderdelen zijn aan het einde van hun technische levensduur. Deze moeten vervangen worden om het gemaal goed werkend te houden. Na eerdere verkenning is vanuit het waterschap, Stork bv en Aveco de Bondt een bouwteam ingesteld om de plannen voor het gemaal uit te werken naar een Definitief Ontwerp. De plannen richten zich in op de vervanging van de gehele elektrische installatie van het gemaal en het vervangen van de twee dieselmotoren door elektromotoren. Het streven is de elektrotechnische installatie en de ombouw van de eerste pomp in de eerste helft van 2024 af te ronden. De tweede pomp wordt in de zomer van 2025 omgebouwd. Daarnaast is groot onderhoud aan de pompwaaiers noodzakelijk. Ook worden overbodig leidingwerk en onderdelen verwijderd en staan aanpassingen aan vloeren en overige gebouw gebonden voorzieningen ingepland. 

Krediet

In 2022 is het waterschap gestart met de verkenningsfase voor de renovatie. In deze fase is de omvang van het project voor het realiseren van een toekomstbestendig gemaal vastgesteld. Na afronding van deze verkenning heeft het algemeen bestuur van Noorderzijlvest in februari 2023 krediet beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het project.