In september en oktober worden er werkzaamheden in natuur- en recreatiegebied Noorddijk uitgevoerd. De werkzaamheden zijn: het baggeren van een aantal watergangen, het graven van een nieuwe watergang en het aanleggen of vervangen van dammen met duikers.

Mogelijke overlast

De werkzaamheden vinden plaats in natuur- en recreatiegebied Noorddijk. Het uitvoeren van de werkzaamheden kan enige overlast met zich meebrengen voor wandelaars en fietsers in het gebied.

Aanleiding

De werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van project Wateraanvoer oostelijke stadswijken. Het doel van het project is onder andere het aanbrengen van een nieuwe routing van de hoofdwatergang waardoor deze niet meer door het Bevrijdingsbos ligt. De werkzaamheden vinden plaats in afstemming met Natuurmonumenten en haar pachters.

Vragen of meer informatie

Bel naar 050 304 8911 of stuur een mail naar info@noorderzijlvest.nl. Contactpersoon is André Verhoef.

Foto van de werkzaamheden bij Noordijk. Op de foto een kraankraan die een nieuwe watergang (sloot) graaft