Storm en hoogwater

Tussen oktober en april komt het vaakst storm en hoogwater voor. Dan staan we klaar om de dijken en kades te bewaken.

Het waterschap komt in actie als er een waterstand van 3.80 meter boven Normaal Amsterdams Peil wordt voorspeld. We zijn dan met veel mensen aan het werk om alles goed in de gaten te houden. We kunnen eventuele schade aan de dijk snel (tijdelijk) repareren. Dat gebeurt gelukkig niet vaak.

De dijkdeuren in Delfzijl

Tussen de stad en de haven van Delfzijl ligt een dijk van 750 meter. Die beschermt de stad tegen zeewater. In de dijk zitten vier doorgangen. Zo kunnen we van de stad naar de haven gaan en andersom. In deze doorgangen zitten grote deuren: twee elektrische roldeuren, één draaideur en één schuifdeur. Deze deuren (we noemen ze ook wel 'coupures’) sluiten we bij een waterstand van meer dan 3 meter boven het Normaal Amsterdams Peil. Hoe hoger het water komt, hoe beter de deuren de doorgang afdichten door de druk. Helemaal droog achter de afgesloten doorgang blijft het niet. Dat geeft niet: het lekwater wordt opgevangen in het riool en veroorzaakt geen overlast.

Actuele waterstanden

Bekijk de actuele waterstanden voor het werkgebied van Waterschap Noorderzijlvest en de informatie over waterstanden van Rijkswaterstaat (Rijkswaterstaat geeft informatie over de verwachte waterstanden per locatie). Je kunt geen rechten ontlenen aan de grafieken.

Waterstanden

Heb je gevonden wat je zocht?