De sluis Schaphalsterzijl in het Winsumerdiep dichtbij Winsum is met onmiddellijke ingang gestremd voor al het scheepvaartverkeer.

De stremming wordt veroorzaakt door een defect en duurt tot nader bericht.