Donderdagavond 27 mei presenteerde het waterschap het Waterbeheerprogramma met een livestream. Met gasten aan tafel, op locatie en online kwamen de verschillende aspecten van het WBP (Waterbeheerprogramma) aan bod. 

Is het niet gelukt om live mee te kijken, dan kun je de livestream terugkijken. Je hoeft niet in te loggen. Volg alleen deze link: myfacilities.nl/waterschap-noorderzijlvest/ voor de presentatie Waterbeheerprogramma 2022-2027.

Waterbeheerprogramma

Elke zes jaar maken de waterschappen in Nederland een waterbeheerprogramma. Daarin staat wat we in die periode gaan doen en vooral ook hóe en in welke volgorde. In de afgelopen maanden gingen we in gesprek met inwoners, medeoverheden, andere belanghebbenden, ons bestuur en onze medewerkers. Zo kregen we steeds beter zicht op de doelen en maatregelen voor de komende zes jaar. Die zijn nu opgeschreven in het concept waterbeheerprogramma 2022-2027.


Je kunt dit concept nu alvast lezen. Het is nog niet helemaal af. De belangrijkste inhoud staat er al wel in. We publiceren het concept nu alvast zodat iedereen er vóór de presentatie alvast kennis van kan nemen. 
 

Op weg naar besluitvorming

Met aanvullende reacties uit de omgeving en van ons algemeen bestuur maken het concept definitief. Het dagelijks bestuur van het waterschap legt het waterbeheerprogramma dan in de loop van juni formeel ter inzage. Dan kunnen zienswijzen worden ingediend. Na het behandelen van de zienswijzen, stelt het algemeen bestuur het waterbeheerprogramma in november vast. Dan is het klaar om per 1 januari 2022 in te gaan.