De informatie op deze website is voor iedereen. Daarom willen we de website zo toegankelijk en gebruiksvriendelijk maken.

Toegankelijkheidsverklaring

Deze website staat sinds 6 april 2021 live. Op deze nieuwe website voldoen we al zoveel mogelijk aan de eisen voor digitale toegankelijkheid. Een toegankelijkheidsverklaring kunnen we nog niet plaatsen. Daarvoor is eerst samen met de leverancier nog een toegankelijkheidsonderzoek nodig. We verwachten uiterlijk 1 juli 2021 deze verklaring op de website te publiceren.

Aanpak

Wij zorgen voor een goede toegankelijkheid door middel van de volgende acties:

  • Controle vóór publicatie: onze webredactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Interne controle: onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
  • Training: onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.
  • Software: onze redacteuren gebruiken speciale software om informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken.

Verbeterpunten - niet toegankelijke onderdelen

  • Geografische kaarten
  • Actuele bekendmakingen via onze eigen website en op officielebekendmakingen.nl
  • Documenten
    De pdf-bestanden op onze site voldoen op allerlei punten nog niet aan de eisen. Hierdoor zijn deze voor sommige bezoekers niet of slecht toegankelijk. Wij zijn bezig met een plan voor het toegankelijk maken van nieuwe pdf’s via training en aanpassing van de organisatie. Daarmee hopen wij dat binnen 1 - 2 jaar nieuwe pdf’s toegankelijk zijn. Daarna gaan we oudere bestanden aanpassen.

Problemen met toegankelijkheid melden

Loop je tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heb je een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Stuur een email naar webbeheer@noorderzijlvest.nl

Heb je gevonden wat je zocht?