De informatie op deze website is voor iedereen. Daarom willen we de website zo toegankelijk en gebruiksvriendelijk mogelijk maken.

Toegankelijkheidsverklaring

Waterschap Noorderzijlvest streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken voor iedereen. Overeenkomstig met het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de werking en inhoud van de websites:

www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/2671(externe link)

Onderzoek en verbeterplan

Op basis van de eindrapportages van extern onderzoek zijn in de periode mei t/m eind juni 2021 door Waterschap Noorderzijlvest en in overleg met de leverancier van de websites verbeteringen doorgevoerd. De resterende punten zijn opgenomen in een verbeterplan welke is geschreven ter onderbouwing van de verklaring die is afgegeven op 29 juni 2021 over de website van Waterschap Noorderzijlvest.

Documenten

Onze maatregelen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Controle vóór publicatie: onze webredactie toetst vóór publicatie zo goed mogelijk alle content op toegankelijkheid.
  • Interne controle: de webredactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
  • Training: onze redacteuren en opstellers van documenten hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.
  • De rollen en verantwoordelijkheden in de organisatie zijn vastgelegd in een concept-Handboek digitale toegankelijkheid.
  • Software: onze redacteuren gebruiken speciale software om informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken.

Social media kanalen

Social media kanalen (Facebook, X en LinkedIn)

  • De berichten schrijven we op B1-niveau
  • Filmpjes plaatsen we met ondertiteling
  • Afbeelding en/of foto hebben een beschrijving

Niet of niet volledig toegankelijke onderdelen

Problemen met toegankelijkheid melden

Loop je tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heb je een vraag of opmerking over onze toegankelijkheid? Stuur een e-mail naar webbeheer@noorderzijlvest.nl

Heb je gevonden wat je zocht?