Met de storm van afgelopen nacht is de laatste 24 uur verspreid veel neerslag gevallen in ons werkbied: tussen de 30 en 40 millimeter. Dit heeft tot verhoogde waterstanden geleid. Onze gemalen draaien op maximale capaciteit om het water af te voeren. Het is erg nat, maar de waterveiligheid is niet in het geding. Er hoeven geen waterbergingen ingezet te worden. 

Maatregelen

Het waterpeil in ons gebied bereikt de hoogste waardes. Om de grote hoeveelheid water af te voeren, draaien onze gemalen op maximale capaciteit. Wanneer mogelijk spuien we om het teveel aan water vanuit het Lauwersmeer onder vrij verval te lozen op zee. Ook hebben we de keerklep bij Schouwerzijl dichtgezet om de waterafvoer vanuit Drenthe sneller te laten verlopen naar gemaal De Waterwolf. Eveneens staat de keerklep bij de Reitdiephaven dicht. We plaatsen zandzakken bij de camping aan het Leekstermeer om verdere wateroverlast te voorkomen. Ook bij een (buitendijkse) vakantiewoning bij Wirdum (kering Damsterdiep) plaatsen we preventief zandzakken. Daarnaast zetten we de kleppen bij het Lettelberterdiep open om de (met het waterpeil meebewegende) Lettelberterbergboezem in te zetten. We blijven alert en voeren inspecties uit aan onze keringen. Het teveel aan water geeft lokaal overlast maar blijft beheersbaar.

Weersverwachting

De weersverwachting voor de komende dagen is gunstig: tussen de 2 (Noordoost) en 8 mm (Zuid). Hierdoor zullen de waterstanden langzaam dalen.