De waterkwaliteit bij Wehe den Hoorn verbetert. Een calamiteit bij onze zuivering in Wehe den Hoorn zorgde vorige week voor zuurstofarm water. Inmiddels is het watersysteem weer bijna helemaal hersteld. De te hoge hoeveelheid schadelijke bacteriën is verdwenen. Het vee kan weer veilig uit sloten in de omgeving van de zuivering in Wehe den Hoorn drinken.

In de loop van volgende week wordt bepaald of de waterkwaliteit bij Strand Zoutkamp ook voldoende hersteld is. De provincie is bevoegd gezag en bepaalt wanneer er weer gezwommen mag worden. De actuele informatie over zwemwaterkwaliteit en geldende adviezen staat op www.zwemwater.nl.

’s Nachts stremming voor boten bij gemaal

Het zuurstofgehalte van het water is nog niet helemaal hersteld. Dit water stroomt vanaf Wehe den Hoorn naar het Lauwersmeer en vanaf daar wordt het afgevoerd op zee. Dit natuurlijke proces gaan we versnellen, zodat de waterkwaliteit eerder weer helemaal op het oude niveau zit. We zetten een aantal nachten de keerschuif dicht bij gemaal H.D. Louwes, zodat het gemaal het water sneller vanuit de richting Wehe den Hoorn naar het Lauwersmeer afvoert.

Dit betekent dat er dan geen boten door het Hunsingokanaal bij Zoutkamp kunnen varen. Overdag kan er wel gevaren worden, van 22.00 tot 07.00 uur niet. We beginnen hier donderdagavond 22 juli mee en zodra al het water met een verlaagd zuurstofgehalte afgevoerd is, stopt de maatregel. De kans is groot dat er vrijdag, zaterdag en zondag ook geen bootverkeer mogelijk is tussen 22.00 en 07.00 uur. Op deze pagina kunt u zien of de sluis open is (groen is open, rood is dicht): https://waterdata.noorderzijlvest.nl/waterstanden/KSL026_Grafiek.png

Het gemaal H.D. Louwes
Het gemaal H.D. Louwes

Eerdere berichtgeving calamiteit - 19 juli 2021