Er is geen noemenswaardige schade aangetroffen bij de inspecties die vandaag zijn uitgevoerd naar aanleiding van de aardbeving bij Wirdum.  Deze vonden plaats in een gebied van 10km rondom het epicentrum. Hierbij hebben we gecontroleerd op direct onveilige situaties en situaties waar onze taak in het geding komt. 

Vannacht heeft rond 04.17 uur een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 3,1 op de schaal van Richter. Het epicentrum ligt bij Wirdum, in de gemeente Eemsdelta. Waterschap Noorderzijlvest heeft in een gebied van 10km rondom het epicentrum inspecties uitgevoerd aan kades en objecten, zoals riool- en oppervlaktegemalen en sluizen. Ook hebben we de dijk bij het Eemskanaal aan de Garreweersterweg tussen de gaslocatie en de hoogspanningslocatie geïnspecteerd. 


Deze inspecties voeren we uit omdat de aardbeving een kracht van meer dan 3,0 op de schaal van Richter heeft. We zijn alert op eventuele schade aan onze dijken en kades en aan onze objecten om de veiligheid van onze inwoners te waarborgen.