Waterschap Noorderzijlvest stelt vanaf dinsdag 9 februari 15.30 uur een vaarverbod in voor alle vaarwegen binnen het beheergebied. Het vaarverbod is bedoeld om een mooie ijslaag te laten groeien en om schade aan oevers en kades te voorkomen. Het verbod duurt zolang er ijs ligt.

Veiligheid ijs

Het tijdelijk vaarverbod wil niet zeggen dat het nu al veilig is om het ijs op te gaan. Wilt u schaatsen, wees dan voorzichtig. Schaats bij voorkeur op door ijsverenigingen gecontroleerde plekken en vermijd ijs in de omgeving van gemalen en stuwen, ook al draaien ze niet. Met dit vaarverbod komen we niet alleen schaatsliefhebbers tegemoet. Schepen die het ijs kapot varen kunnen schade aanbrengen aan oevers, kades, steigers en andere boten.

Waterafvoer

Afgelopen week heeft het waterschap met het oog op de komende vorstperiode in veel gebieden de waterstand tijdelijk verlaagd. Hierdoor heeft het waterschap extra water afgevoerd. Dit water hoeft dan niet meer tijdens de vorstperiode afgevoerd te worden. Hierdoor komt het watersysteemsneller tot ‘rust’, waardoor gemalen eerder uitgezet kunnen worden.

Informatie

Als het vriest zetten wij ons in voor een goede ijsvloer. We zorgen voor minder stroming in het water. Dat doen we door voor een vorstperiode tijdelijk extra water af te voeren. Tijdens een vorstperiode kan het watersysteem dan sneller tot rust komen, wat goed is voor de ijsvloer.