Verhoogde waterstanden - update

Maandag 10 juni heeft ons werkgebied gedurende de dag een flinke hoeveelheid water moeten verwerken. Er is tussen de 30 en 60mm water gevallen. Dit heeft geleid tot verhoogde waterstanden. De waterstanden zijn nog altijd verhoogd, maar inmiddels weer licht dalend.

Waterafvoer

We zijn in ons gebied volop bezig het teveel aan water af te voeren. Dit kost even tijd. Gemalen De Waterwolf en HD Louwes draaien op volle capaciteit, net als onze poldergemalen. Bij Delfzijl voert gemaal De Drie Delfzijlen het water af. Omdat dit gemaal wordt gerenoveerd en geëlektrificeerd, is tijdelijk 1 pomp buiten werking. De andere pomp kan de verwerking van deze hoeveelheid water alleen niet aan. Hierdoor is het noodplan in werking getreden. Er zijn twee pompen bij Bronssluis/Slimsluis te Garmerwolde geplaatst om het teveel aan water te verpompen van het Damsterdiep naar het Eemskanaal. Het fietspad langs het Eemskanaal is hierdoor tijdelijk afgezet. Ook op andere plaatsen is noodbemaling geplaatst om met name het teveel aan water in de Fivelingoboezem (oostkant van ons werkgebied) af te voeren.

Verwachting

Voor de komende 24 uur verwachten we maximaal vijf millimeter neerslag. De voorspelling voor de komende vijf dagen is een maximum van 20 millimeter aan regen. De verwachting is dat het waterpeil voldoende zakt, waardoor ons watersysteem deze hoeveelheden neerslag goed kan verwerken.