Vervreemding van onroerende zaken

Waterschap Noorderzijlvest publiceert elke vervreemding (verkoop, verpachting, verhuur, ingebruikgeving en/of het vestigen van zakelijke rechten) vooraf aan de uitvoering.

Waar kan ik de publicaties vinden

De publicaties van vervreemding kun je vinden in het Waterschapsblad van waterschap Noorderzijlvest op www.officielebekendmakingen.nl.

Wat is Vervreemding van onroerende zaken

Vervreemding van onroerende zaken gaat over bijvoorbeeld verkoop, verpachting, verhuur, ingebruikgeving en/of het vestigen van zakelijke rechten.

  • Het waterschap moet bij de vervreemding van onroerende zaken de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in acht nemen.
  • Bij vervreemding zijn we daarom open en transparant. Want wij vinden dat alle belangstellenden gelijke kansen moeten hebben. 

Heb je gevonden wat je zocht?