Afvalwater en slib mag je niet zomaar lozen op onze wateren. Je moet van lozing melding doen of er een vergunning voor aanvragen in het omgevingsloket. In sommige gevallen kan het waterschap afvalwater of slib voor je verwerken. 

Wie kan het verwerken van afvalwater en slib aanvragen?

Heb je afvalwater en slib dat biologisch afbreekbaar is? Dan kan het waterschap dit voor jou verwerken.

Hoe werkt het?

  • Vul het formulier aanvraag verwerken afvalstoffen  zo volledig mogelijk in.
  • Wij beoordelen dan of jouw afvalstof geschikt is om op onze rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) te verwerken.
  • Voor de voorwaarden zie het document Algemene lozingsvoorwaarden Waterschap Noorderzijlvest onderaan de pagina.

Kosten

De kosten hangen af van de soort afvalstof die je aanlevert. Zie hiervoor de Tarievenkaart onderaan de pagina.

Hoe verloopt de procedure?

  • Uiterlijk 4 werkdagen na ontvangst van je aanvraag krijg je van ons antwoord. Kunnen wij de afvalstof verwerken? Dan ontvang je ook meteen de voorwaarden die hierbij van toepassing zijn. In specifieke gevallen stellen we voor de verwerking een contract op.
  • Heb je toestemming, dan kun je de afvalstof afleveren bij rwzi Garmerwolde. Je kunt dit doen op werkdagen tussen 08.00 en 16.00 uur. Het adres is Grasdijkweg 2 te Garmerwolde.

Tarieven verwerken afvalstoffen

Kosten verwerken afvalstoffen en minimumtariefstelsel.

Heb je gevonden wat je zocht?