Jouw persoonsgegevens gebruiken we  uitsluitend voor het doel waarvoor je ze aan ons hebt gegeven. Dat is in overeenstemming met de privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wil je inzage in of correctie van jouw persoonsgegevens? Vul dan ons contactformulier in.

Wie kan een verzoek doen om inzage of correctie persoonsgegevens? 

Heb je jouw persoonsgegevens aan ons doorgegeven? Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat wij ze nodig hadden voor: 

  • Het verlenen van vergunningen
  • Het uitvoeren van toezicht en handhaving
  • Het uitvoeren van werkzaamheden op of via jouw percelen
  • Het verstrekken van vergoedingen of het behandelen van zienswijzen

Dan kun je een verzoek doen om inzage of correctie van jouw persoonsgegevens.

Wat heb je nodig? 

  • Een kopie van jouw identiteitsbewijs (je burgerservicenummer mag je onzichtbaar maken)

Hoe werkt het? 

Bij het indienen van jouw verzoek is het belangrijk dat wij jouw identiteit kunnen vaststellen. Zo zorgen we dat alleen jijzelf om jouw gegevens kunt vragen.  

  • Stuur ons een kopie van je identiteitsbewijs. Jouw naam en geboortedatum daarop moeten goed leesbaar zijn. Je burgerservicenummer (BSN) mag je onzichtbaar maken.
  • Vermeld het doel van je verzoek op de kopie, bijvoorbeeld het wissen van je gegevens.

Raakt jouw verzoek de privacy van anderen? Dan kan het waterschap jouw verzoek om inzage weigeren. 

Hoe verloopt de procedure? 

  • Wanneer je gebruik wilt maken van je recht(en), ontvang je binnen één maand antwoord. In sommige gevallen kan de antwoordtermijn worden verlengd met maximaal 2 maanden. Je krijgt hoe dan ook altijd antwoord op jouw vraag, melding of klacht.

Niet eens met het antwoord? 

Heb je een klacht over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Waterschap Noorderzijlvest? Of heb je tips hoe het beter kan? Neem dan via het contactformulier contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming. Deze functionaris controleert onafhankelijk of het waterschap zich houdt aan alle regels die gelden voor privacy. 

Voor het indienen van klachten kun je ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de nationale toezichthouder ter bescherming van persoonsgegevens.

Wil je meer weten? 

Heb je gevonden wat je zocht?