Volgende stap in coalitievorming Waterschap Noorderzijlzijlvest

Formateur Ton Baas geeft advies om de tweede optie uit het advies van de informateur Cora-Yfke Sikkema te verkennen. In deze tweede variant gaat Water Natuurlijk in gesprek met PvdA, Geborgd Natuur, Student en Water en de combinatie Geborgd Ongebouwd, VVD en CDA. Deze volgende stap in de coalitievorming start na de meivakantie. 

Ondanks de positieve inbreng van alle partijen, zijn er te veel inhoudelijke verschillen om de eerste voorkeur, een beoogde coalitie met Water Natuurlijk, BBB, PvdA, Geborgd Natuur en Student en Water, daadwerkelijk vorm en inhoud te kunnen geven. 

Opdracht

De informateur gaf het advies om een brede coalitie met ruimte voor oppositie als vertrekpunt te nemen. In het advies gaf zij twee varianten. De eerste voorkeur was een beoogde coalitie met Water Natuurlijk, BBB, PvdA, Geborgd Natuur en Student en Water. De tweede variant was een coalitie met Water Natuurlijk, PvdA, Geborgd Natuur, Student en Water en de combinatie Geborgd Ongebouwd, VVD en CDA. De partijen hebben in de informatiefase aangegeven vanuit de kaders van de bestaande Blauwe Omgevingsvisie en het lopende Waterbeheerprogramma te willen blijven werken.