Vanmiddag is de voorlopige uitslag van de waterschapsverkiezing voor Waterschap Noorderzijlvest gepresenteerd door dijkgraaf Roeland van der Schaaf. In het gebied van Noorderzijlvest konden  292.199 kiezers hun stem uitbrengen op in totaal 11 partijen met 190 kandidaten. Er zijn 172.866 stemmen uitgebracht. Het opkomstpercentage komt hiermee op 59,2 %. Dat is bijna 6 % meer dan in 2019.

Voorlopige zetelverdeling

Van de 23 zetels zijn er 4 geborgd. Twee hiervan zijn voor de categorie natuurterreinen en twee voor de categorie ongebouwd. 

De voorlopige zetelverdeling van de overige 19 zetels is als volgt (tussen haakjes het aantal zetels in 2019):

(* : deze partij doet voor het eerst mee)

PartijZetels 2023Zetels 2019
1.    Water Natuurlijk65
2.    Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)33
3.    ChristenUnie    12
4.    CDA    12
5.    Betaalbaar Water12
6.    VVD11
7.    50PLUS    01
8.    Groninger Belang10*
9.    Student & Water10*
10.    BBB    40*
11.    Belang van Nederland (BVNL)00*

Voorlopige uitslag terugkijken

De bekendmaking van de voorlopige uitslag is terug te kijken via:

Definitieve uitslag

Donderdag 23 maart om 10.00 uur wordt de definitieve uitslag bekend gemaakt tijdens een openbare zitting van het centraal stembureau. Dan wordt ook bekend of er kandidaten met voorkeurstemmen gekozen zijn. De zitting is in de AB-zaal van het waterschapshuis en te volgen via:

Op 27 maart neemt het waterschap tijdens een openbare vergadering van het algemeen bestuur afscheid van het oude bestuur.

Op woensdag 29 maart start het nieuwe bestuur met het afleggen van de eed of gelofte.