In het waterbeeld lees je de actuele stand van zaken over de situatie in ons werkgebied. Hoe droog en hoe nat is het nu? Wat zijn de verwachtingen? En wat doet het waterschap om te zorgen voor voldoende water in elk seizoen?

Het zomerseizoen is begonnen. Het waterbeeld besteedt daarom vanaf mei meer aandacht aan de hoeveelheid (verwachte) neerslag en een eventueel tekort daaraan. 

De belangrijkste aandachtspunten - 24 juli

  • Vanaf begin juli valt er weer meer neerslag in ons land. Het vochtgehalte in de toplaag van de bodem is hierdoor verbeterd. Het neerslagtekort is enigszins gedaald. De grondwaterstanden herstellen zich enigszins. De komende twee weken kunnen we wisselvallig weer verwachten met de meeste regen deze week op maandag, woensdag en donderdag.
  • Het aantal beregeningsaanvragen is gedaald: van 146 in juni naar 25 in juli. Zowel in het zuidelijke deel als in het noordelijke deel van ons werkgebied wordt beregend. Met name voor groenten zoals uien, wortelen en aardappelen in het noordelijk kustgebied.
  • Ten behoeve van doorstroming, peilhandhaving en beregening laten we (sinds april) water in. De hoeveelheid inlaatwater is verlaagd. De inlaat bij Gaarkeuken is (t.o.v. voorgaande periode) teruggeschroefd (van 12-3 m3/s naar 7 m3/s). Een deel daarvan gaat - via verdeelgemaal Dorkwerd - naar Hunze en Aa’s (5 m3/s).
  • In het IJsselmeer is nog voldoende water.
  • We verwachten de komende tijd geen problemen en kunnen aan de watervraag voldoen.

Volledig waterbeeld

Waterbeeld(externe link)