Waterinnovatie

We zoeken steeds naar nieuwe manieren om ons werk beter, goedkoper en duurzamer te doen. Innovatie is voor ons geen doel op zich. Het is een middel om onze doelen te bereiken. Innovatie kan helpen om te voldoen aan hogere kwaliteitseisen en om ons aan te passen aan een veranderend klimaat. Grotere projecten doen en tegelijkertijd de kosten laag houden? Ook daarbij kan innovatie helpen.

Wat is innovatie?

Innovatie is een breed begrip. Voor ons betekent innoveren: kansrijke nieuwe technieken uitproberen en onze manier van werken steeds aanpassen. We kiezen dus niet altijd voor de meest logische oplossing. Een aantal voorbeelden:

  • De nieuwste zuiveringstechnieken gebruiken;
  • Meer proces- en projectmatig werken;
  • Een nieuwe manier van aanbesteden bij inkopen;
  • Het waterbeheer samen met bewoners of boeren uitvoeren.

Waarom innoveren?

Onze omgeving verandert, dus moeten wij ook veranderen. Innovatie biedt ons ook kansen om:

  • De kosten laag te houden;
  • Goed voorbereid te zijn op (toekomstige) ontwikkelingen, zoals het veranderende klimaat;
  • Onze taken zo efficiënt en duurzaam mogelijk uit te voeren.

Een goed voorbeeld: onze zuiveringen worden steeds meer kleine energiefabriekjes. Daarmee besparen we kosten. Tegelijkertijd dragen we bij aan een beter milieu.

Heb je gevonden wat je zocht?