Noorderzijlvest wil de waterkwaliteit in het Eelderdiep verbeteren. Daarmee sluiten we aan bij de regels uit de Kaderrichtlijn Water. We willen dit doen op een zo natuurlijk mogelijke manier, die aansluit bij de omgeving. Het is belangrijk om eerst te bekijken hoe het gebied ontstaan is en gebruikt wordt. Om dit te weten te komen, hebben we een onderzoek gedaan.

Meer kennis over het Eelderdiep

In de afgelopen periode hebben we een zogenaamde integrale systeemanalyse uitgevoerd. Dit onderzoek geeft meer inzicht in de waterkwaliteit en de hoeveelheid water in elk seizoen. En we kregen ook meer informatie over de ecologie, de bodemopbouw en ontstaansgeschiedenis van het gebied. Deze kennis is van belang, om beter te begrijpen hoe het watersysteem werkt en wat de huidige kwaliteit van het gebied is.

Met deze kennis en de kennis uit het gebied willen we samen met onze partners en onze inwoners het waterbeheer duurzamer, groener en natuurlijker vormgeven. Dit sluit aan bij onze blauwe omgevingsvisie (BOVi). Hier gaan we de komende periode mee aan de slag.

Bekijk de analyse van het Eelderdiep: Integrale systeemanalyse Eelderdiep(externe link)