Wettelijke klacht indienen

Iedereen heeft het recht om een klacht in te dienen bij het waterschap over de manier waarop het waterschap zich tegen hem of een ander heeft gedragen. In de praktijk gaat het vaak om gedragingen van bestuurders of ambtenaren. 

Wie kan een wettelijke klacht indienen? 

Iedereen mag een klacht indienen. Je kunt een klacht indienen als je te maken hebt gehad met onbehoorlijk gedrag van een van onze medewerkers of bestuurders. Een klacht indienen is bijvoorbeeld mogelijk als je vindt dat er niet serieus naar je geluisterd wordt. Of dat je aan het lijntje gehouden wordt. Of als je verkeerd of helemaal niet geïnformeerd bent. 

Wat heb je nodig? 

  • Voor persoonlijk gebruik DigiD niveau midden.
  • Voor organisaties eHerkenning niveau EH2+.
  • Een omschrijving van de onbehoorlijke gedraging van één van onze medewerkers of bestuurders.

Wil je liever schriftelijk jouw klacht indienen? Dan kun je jouw klacht sturen naar:

Waterschap Noorderzijlvest 
Postbus 18 
9700 AA Groningen

Hoe verloopt de procedure? 

Je ontvangt een ontvangstbevestiging van jouw klacht. Vervolgens ontvang je een brief met uitleg over het vervolg van de procedure. Houd er rekening mee dat een klachtprocedure een aantal maanden in tijd kost. Meer over behandeltermijnen lees je in onze servicenormen. 

  • Het kan zijn dat wij je uitnodigen voor een gesprek om een oplossing te vinden.
  • Lukt dit niet dan wordt jouw klacht in behandeling genomen door onze externe klachtencommissie.
  • Je wordt door de commissie uitgenodigd voor een hoorzitting.
  • De commissie brengt advies uit aan het dagelijks bestuur.
  • Het dagelijks bestuur beslist over jouw klacht.
  • Je ontvangt van ons de beslissing op jouw klacht.

Ben je het niet eens met de beslissing? 

Hebben wij gereageerd op jouw klacht en ben je het niet eens met onze reactie? Dan kun je jouw klacht sturen naar de Nationale Ombudsman. Op de website lees je hoe dat moet. 

Wil je meer weten? 

Heb je gevonden wat je zocht?