Er zijn wijzigingen in de samenstelling van het algemeen bestuur.

Michiel de Sterke heeft het bestuur laten weten dat hij zijn lidmaatschap van de politieke partij 50PLUS per 21 maart heeft beëindigd. Hij zal deze partij niet langer vertegenwoordigen in het algemeen bestuur van Noorderzijlvest. De Sterke heeft wel besloten zijn bestuurszetel te houden.

Hiltje Hof van de fractie Water Natuurlijk besloot per 1 maart haar lidmaatschap van het algemeen bestuur op te zeggen. Voor haar vrije zetel is de heer J.D (Doede) de Vries uit Groningen kandidaat. Zijn toelating tot het algemeen bestuur staat op de agenda van de vergadering op 24 maart.