Dagelijks bestuurslid Wilma Jongsma legt om persoonlijke redenen haar functie per 1 april 2021 neer. Zij keert ook niet terug in het algemeen bestuur.

Jongsma werd namens Water Natuurlijk lid van het algemeen bestuur van Waterschap Noorderzijlvest na de verkiezingen in het voorjaar van 2019. Eind 2020 nam zij het stokje in het dagelijks bestuur over van Paul Tameling.

Over de opvolging van Jongsma is nu nog niets bekend. Haar portefeuilles worden tot nader order verdeeld binnen het dagelijks bestuur van het waterschap.