Waterschap Noorderzijlvest beheert de 70 kilometer lange zeedijk tussen Lauwersmeer en Delfzijl. De zeedijk beschermt ons tegen het water van zee. Elke dag voeren onze medewerkers regulier beheer en onderhoud uit.

Resultaten toetsing

Elke 12 jaar wordt de veiligheid van de zeedijken (in waterschapstaal 'keringen') in ons land op basis van de nieuwste kennis en normen getoetst. Meer informatie over de vandaag verschenen ‘Landelijke Beoordeling Overstromingskans primaire keringen’ lees je op de website van de Unie van Waterschappen(externe link).

Deze toetsing levert voor Waterschap Noorderzijlvest op dat een stuk van 90 meter lengte zeekering ten zuiden van het gemaal De Drie Delfzijlen tot aan de grens van het werkgebied van Waterschap Hunze en Aa’s niet voldoet aan de veiligheidsnorm. Hier is geen sprake van acuut gevaar. Extreem hoge waterstanden (NAP +4m80) die we eerder hebben ervaren, moeten nog flink worden overschreden voordat er echt schade aan de dijk ontstaat.

De ondergrens van de grasbekleding op de zeedijk ter hoogte van de Eemshaven ligt te laag. De asfaltbekleding begint hier aan het einde van de technische levensduur te komen. Vanuit de zorgplicht van het waterschap houden we de komende jaren de kwaliteit hiervan goed in de gaten.

Vanuit het nationale Hoogwaterbeschermingsprogramma wordt dit jaar geïnventariseerd welke keringen in de periode tot 2050 moeten worden versterkt. Ook de afgekeurde onderdelen van onze keringen komen daarbij aan bod. We maken dit jaar een plan van aanpak. Daarin staat hoe we de komende tijd met deze onderdelen van de keringen omgaan totdat deze daadwerkelijk versterkt worden. 

Lauwersmeerdijk-Vierhuizergat wordt al versterkt

Tussen Lauwersoog en de Westpolder ligt de Lauwersmeerdijk. Het traject Lauwersmeerdijk-Vierhuizergat wordt vanaf dit jaar versterkt. Deze duurzame dijk is in 2026 af en voldoet dan weer aan de veiligheidsnormen. Meer over dit omvangrijke project lees je op onze speciale projectsite.