Het project rond de aansluiting van 7 kleine zonneparken bij de zuiveringsinstallaties is vandaag afgerond. Dagelijks bestuurslid Herman Beerda en adviseur duurzaamheid Tjitse Mollema hebben de zonneparken symbolisch in bedrijf genomen. Dat deden ze bij de installatie in Eelde. Hier werd vorig jaar ook het eerste zonnepaneel gelegd.

In totaal kwamen er op 7 terreinen van de rioolwaterzuiveringsinstallaties kleinschalige zonneparken. Dit gebeurde op de terreinen in Eelde, Feerwerd, Onderdendam, Wehe den Hoorn, Leek, Winsum en Delfzijl.

Noorderzijlvest wil energieneutraal zijn in 2025

We proberen waar mogelijk minder energie te gebruiken en produceren zelf ook duurzame energie. Onder andere door het vergisten van zuiveringsslib tot biogas. Bij de zuiveringsinstallaties is veel stroom nodig. Een groot deel van de energie die we hier nodig hebben, wekken we voortaan duurzaam op via de zonnepanelen. In het Westerkwartier komt op termijn een nieuwe zuiveringsinstallatie op de locatie Gaarkeuken. Deze gaat dan de huidige installaties in Marum, Zuidhorn en Gaarkeuken vervangen. Na oplevering van deze nieuwe zuivering, worden ook hier zonnepanelen geplaatst.

De zonnepanelen kunnen ongeveer 1.500.000 kWh per jaar opwekken

Er staan nu in totaal circa 4.000 zonnepanelen op de genoemde 7 locaties, met 1,7 MWp aan vermogen. Als op termijn ook de nieuwe rwzi Gaarkeuken zonnepanelen heeft, leveren de zonnepanelen ongeveer 12% van de energie die het waterschap gebruikt.