De pomp bij het Kardingermaar bij Middelstum dat het water uit deze watergang afvoert zal na dit weekend worden weggehaald. De zuurstofwaardes hebben weer een goed niveau bereikt.

Water verversen

Eerder deze week hebben we een pomp geplaatst dat het vervuilde water uit het Kardingermaar beetje bij beetje wegpompt. Dit water was vervuild geraakt door mestinjectie en uitspoeling, waardoor er bijna geen zuurstof meer aanwezig was. Dit leidde tot vissterfte. De pomp voert ten westen van het Kardingermaar het vervuilde water op het Boterdiep af, richting Onderdendam. Het Kardingermaar krijgt vanuit oostelijke richting dan weer vers en schoon water binnen. We voeren het water in het Kardingermaar gedoseerd af, zodat de meststoffen in sterk verdunde vorm afgevoerd worden naar het Noorden en uiteindelijk in zee komen.

De calamiteitenorganisatie is afgeschaald. De situatie zal nog wel nauwlettend worden gevolgd.

Eerdere update 7 juni 2021

07-06-2021, 11:19

De pomp bij het Kardingermaar bij Middelstum blijft de komende dagen water uit het Kardingermaar afvoeren. Ook monitoren we het water nog dagelijks, om zo de hoeveelheid zuurstof te kunnen bepalen. De monsters worden geanalyseerd.

Water verversen

We pompen het vervuilde water uit het Kardingermaar beetje bij beetje weg. Dat gebeurt via een pomp die ten westen van het Kardingermaar het water op het Boterdiep afvoert, richting Onderdendam. Het Kardingermaar krijgt vanuit oostelijke richting dan weer vers en schoon water binnen. We voeren het water in het Kardingermaar gedoseerd af, zodat de meststoffen in sterk verdunde vorm afgevoerd worden naar het Noorden en uiteindelijk in zee komen.

Mest in het water

De vervuiling van het water werd veroorzaakt door een boer in het gebied, die mest geïnjecteerd had in de bodem. Vlak daarna viel er een flinke hoeveelheid neerslag en spoelde de mest de sloot in. Het water uit het Kardingermaar tot het Westerwijtwerdermaar bevatte daardoor te weinig zuurstof. Dat leidde tot vissterfte.

Eerdere update 4 juni 2021

04-06-2021, 14:46

Het water in het Kardingermaar bij Middelstum is vandaag nog niet voldoende schoon. Daarom gaat het waterschap nieuwe maatregelen nemen om de lokale vervuiling op te lossen.

Mest in het water

De vervuiling van het water werd veroorzaakt door een boer in het gebied, die mest geïnjecteerd had in de bodem. Vlak daarna viel er een flinke hoeveelheid neerslag en spoelde de mest de sloot in. Het water uit het Kardingermaar tot het Westerwijtwerdermaar bevatte daardoor te weinig zuurstof. Dat leidde tot vissterfte. Het waterschap zette lokaal een pomp in, maar de situatie is nog niet verholpen. Daarom gaan we over tot extra maatregelen.

Water verversen

We gaan het vervuilde water uit het Kardingermaar beetje bij beetje wegpompen. Dat gebeurt via een pomp die ten westen van het Kardingermaar het water op het Boterdiep afvoert, richting Onderdendam. Het Kardingermaar krijgt vanuit oostelijke richting dan weer vers en schoon water binnen. We voeren het water in het Kardingermaar gedoseerd af, zodat de meststoffen in sterk verdunde vorm afgevoerd worden naar het Noorden en uiteindelijk in zee komen.

Monsters nemen

We monitoren het effect van deze maatregel, zodat we er op kunnen letten dat er niet teveel meststoffen in het Boterdiep komen. Dat doen we door monsters te nemen en het zuurstofgehalte te meten.

Eerdere berichtgeving 3 juni 2021 - Dode vissen na mestinjectie in de bodem