Annette van Velde

  • Dagelijks bestuurslid
  • Combinatie Geborgd ongebouwd-VVD-CDA
  • 2e loco-dijkgraaf

Thema’s in de portefeuille

  • Waterveiligheid
  • Voldoende en schoon water in Noord
  • Bodemdaling
  • Muskus- en beverrattenbeheer