• Werk aan Water
 • Gebiedsaccount voor noordelijke deel Waterschap Noorderzijlvest, Gemeente Eemsdelta, Gemeente Het Hogeland en Gemeente Tynaarlo

Portefeuille

 • Voldoende en schoon water in Noord
 • Peilbesluiten coördinerend
 • Totaalprogramma peilbesluiten
 • Zoetwatervoorziening en tegengaan verzilting
 • Kaderrichtlijn Water (KRW)
 • Bodemdaling
 • Grondwaterbeheer (coördinerend)
 • Projecten Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (coördinerend)
 • Baggeren, bruggen en beschoeiingen (coördinerend)
 • Rietproef Lauwersmeer
 • Spoelzee Noordpolderzijl
 • Gebiedsprogramma Paterswoldsemeer
 • 3e loco dijkgraaf

Overleggen en samenwerkingsverbanden

 • Commissie Watersystemen (CWS) van de Unie van Waterschappen
 • Accounthouder agrarische organisaties
 • RBO Noord