Het dagelijks bestuur is gekozen uit het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur bereidt besluiten van het algemeen bestuur voor. En voert de besluiten uit. De leden hebben elk een portefeuille met beleidsterreinen waar ze zich mee bezig houden.

Ons dagelijks bestuur bestaat uit: Annette van Velde (Werk aan Water – geborgde zetels Ongebouwd en Bedrijven), Eisse Luitjens (combinatie CDA-CU-VVD), Herman Beerda (PvdA) en Jeroen Niezen (Water Natuurlijk).

Heb je gevonden wat je zocht?