Het algemeen bestuur kiest uit de algemeen-bestuursleden de leden van het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur bereidt besluiten van het algemeen bestuur voor. En voert de besluiten uit. De leden hebben elk een portefeuille met beleidsterreinen waar ze zich mee bezig houden.

Ons dagelijks bestuur bestaat uit: Annette van Velde (Werk aan Water – geborgde zetels Ongebouwd en Bedrijven), Eisse Luitjens (combinatie CDA-CU-VVD), Herman Beerda (PvdA) en Jeroen Niezen (Water Natuurlijk).

Portefeuille verdeling

Selecteer de naam van een DB-lid voor de portefeuille.

Dagelijks bestuur

Groepsfoto dagelijks bestuur
Groepsfoto dagelijks bestuur

Heb je gevonden wat je zocht?