Het algemeen bestuur kiest uit zijn midden de leden van het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur bereidt besluiten van het algemeen bestuur voor. En voert de besluiten uit. De leden hebben elk een portefeuille met beleidsterreinen waar ze zich mee bezig houden.

Ons dagelijks bestuur bestaat uit Herman Beerda (PvdA), Annette van Velde (combinatie Geborgd ongebouwd-VVD-CDA), Arie van Wijk (Water Natuurlijk), en Bert Wiersema.

Portefeuilleverdeling

De portefeuilleverdeling is te vinden bij elk bestuurslid. 

Dagelijks bestuur

Groepsfoto dagelijks bestuur
Groepsfoto van het dagelijks bestuur. Van links naar rechts: Arie van Wijk (Water Natuurlijk), Annette van Velde (combinatie Geborgd ongebouwd-VVD-CDA), secretaris-directeur Bas Tammes, dijkgraaf en voorzitter Roeland van der Schaaf,  Bert Wiersema en Herman Beerda (Pvda).

Heb je gevonden wat je zocht?