De secretaris-directeur van het waterschap is de eerste adviseur van het dagelijks bestuur. Hij is geen lid van het bestuur.  Hij staat aan het hoofd van de ambtelijke organisatie.

De ambtenaren van het waterschap:

  • Ondersteunen het bestuur;
  • Bereiden het beleid voor; 
  • En voeren het vastgestelde beleid uit.