De dijkgraaf is de voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. De dijkgraaf heeft daarnaast eigen bevoegdheden. Hij mag bijvoorbeeld zelfstandig besluiten nemen in spoedeisende situaties.

De dijkgraaf is door de Kroon benoemd voor zes jaar. Vanaf 6 juli 2022 is Roeland van der Schaaf dijkgraaf van ons waterschap.

Thema’s in de portefeuille

  • Algemene bestuurszaken
  • Corporate communicatie en educatie
  • Calamiteitenzorg en crisismanagement
  • Ruimtelijke ordening, water en bodem sturend (regionaal en landelijk)
  • Strategische Agenda Groningen / Ereschuld / NPG
  • Internationaal