De dijkgraaf is de voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. De dijkgraaf heeft daarnaast eigen bevoegdheden. Hij mag bijvoorbeeld zelfstandig besluiten nemen in spoedeisende situaties.

De dijkgraaf is door de Kroon herbenoemd voor zes jaar. Vanaf 6 juli 2022 is Roeland van der Schaaf dijkgraaf van ons waterschap.

Portefeuille

Informatie volgt zo snel mogelijk.

Overleggen en samenwerkingsverbanden

Informatie volgt zo snel mogelijk.