• Dagelijks bestuurslid
  • PvdA
  • 1e loco-dijkgraaf

Thema’s in de portefeuille

  • Afvalwaterketen
  • Stedelijk waterbeheer
  • Klimaatadaptatie
  • Vergunningverlening en handhaving