• PvdA
 • Gebiedsaccount Gemeente Groningen, Gemeente Westerkwartier en Gemeente Noordenveld

Portefeuille

 • Zuiveringsbeheer
 • Samenwerking afvalwaterketen
 • Slibstrategie en grondstoffenterugwinning
 • Implementatie Omgevingswet
 • Coördinerend voor duurzaamheid, energie en innovatie
 • Coördinerend voor stedelijk waterbeheer
 • Internationale zaken en samenwerking
 • Inrichting Zuidelijk Westerkwartier
 • Vaarwegbeheer
 • Vergunningverlening en Handhaving
 • Cultuurhistorie en monumentenzorg
 • Educatie en begeleiding jeugdbestuurder
 • 2e loco dijkgraaf

Overleggen en samenwerkingsverbanden

 • Commissie Waterketens en Emissies (CWE) van de Unie van Waterschappen
 • Commissie Internationale Zaken (CINTER) van de Unie van Waterschappen
 • Bestuurlijk clusteroverleg en cluster overstijgend overleg waterketen
 • Regionale Energiestrategie (RES) Groningen en Drenthe
 • GR Waterschap Hunze & Aa’s
 • Waterpas Groningen
 • Gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier
 • Stichting de Groninger Poldermolens
 • Accounthouder watersport
 • Landinrichtingscommissie Veenhuizen