• Dagelijks bestuurslid
  • Water Natuurlijk
  • 3e loco-dijkgraaf

Thema’s in de portefeuille

  • Voldoende en schoon water in Zuid
  • Grondwater
  • Waterkwaliteit
  • Vismigratie
  • Vaarwegbeheer