Het algemeen bestuur van Waterschap Noorderzijlvest telt 23 leden. Zij maken samen het beleid, de regels en afspraken van het waterschap. Zij doen dat namens de groepen inwoners, agrariërs, het bos en de natuur. De groep inwoners zit in verschillende partijen en zijn dus gekozen tijdens de waterschapsverkiezingen. De andere groepen vormen de categorieën.

Samenstelling van het bestuur

De inwoners

19 leden zitten in het bestuur namens de inwoners van het werkgebied van het waterschap. Jij hebt deze leden gekozen tijdens de waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023.

De agrariërs

Twee leden zitten in het bestuur namens de agrariërs van het werkgebied van het waterschap. Zij zijn gekozen door de Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland.

Het bos en de natuur

Twee leden zitten in het bestuur voor het bos en de natuur van het werkgebied van het waterschap. Zij zijn gekozen door de vereniging van bos- en natuureigenaren (VBNE).

Algemeen bestuur in de hal van het waterschaphuis Noordwerzijlvest

Algemeen bestuursvergaderingen

Het algemeen bestuur kent twee soorten vergaderingen:

  • In de algemeen bestuursvergaderingen neemt het bestuur besluiten. Dit zijn de besluitvormende vergaderingen.
  • In de informatieve algemeen bestuursvergaderingen laat het bestuur zich informeren.

De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn voor iedereen toegankelijk. De vergaderingen zijn op woensdagavond in het waterschapshuis in Groningen. Het algemeen bestuur vergadert 16 keer per jaar.

Agenda, stukken en inspraak

Geborgd Natuurterreinen

Student en Water

Betaalbaar Water

CU (ChristenUnie)

Groninger Belang

Heb je gevonden wat je zocht?