Vanaf juni worden een aantal vijvers in Delfzijl gebaggerd. Het gaat om de Platentocht, Biessumervijver, Leesk en Tuikwerdermaar. In de perioden dat we baggeren, rijden op werkdagen vrachtwagens door Delfzijl en omgeving. We doen ons best om de overlast zo beperkt mogelijk te houden.

Start vanaf juni

  • De Biessumervijver wordt in de periode vanaf begin juni gebaggerd.
  • Leesk, de Tuikwerdermaar en Platentocht volgt na medio september. Door de aanwezigheid van beschermde diersoorten mag deze waterpartij pas in het najaar uitgevoerd worden.

In de perioden dat we baggeren, rijden op werkdagen vrachtwagens door Delfzijl en omgeving. We doen ons best om de overlast zo beperkt mogelijk te houden.

Uitvoering werkzaamheden

Firma Schilder doet de uitvoering van de baggerwerkzaamheden. Zij doen dit met een schuifboot en een kraan. De bagger wordt met de schuifboot vanaf het water ontgraven en naar de kraan op de kant geschoven. De kraan laadt vanaf deze zogenoemde overslaglocatie de baggerslib in vrachtwagens. Die vervoeren dit naar een verwerkingslocatie bij Groningen Seaports in Farmsum.

Het baggeren wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen van de Flora- en faunawet en de gedragscode Flora- en faunawet voor waterschappen. Dit betekent dat we zodanig werken dat de dieren in de vijvers er zo min mogelijk last van hebben. Een ecoloog is betrokken bij de uitvoering van het baggerwerk en geeft opdracht voor aanvullende beschermende maatregelen wanneer dat nodig is.

Wat is bagger?

Bagger, oftewel slib, wordt gevormd door bladeren en takjes die in het water terechtkomen. Dit slib onttrekt zuurstof aan het water. Door het slib weg te halen, verbetert de waterkwaliteit. Dat is goed voor de dieren en planten in de vijvers. Ook zijn de vijvers belangrijk bij de afvoer van regenwater. Daarom moeten ze diep genoeg zijn. 

Meer informatie: Baggeren van watergangen