Het bestuur zet de komende jaren in op vijf belangrijke thema’s. Dat staat in het bestuursakkoord 2019 - 2023 ‘Voor mens en water’. Een bestuursakkoord heet ook wel coalitie-akkoord.

  • Wij geven prioriteit aan jouw veiligheid.
  • Wij maken het watersysteem klimaatbestendig en leefbaar voor jouw toekomst.
  • Wij zuiveren jouw afvalwater op duurzame en innovatieve wijze.
  • Wij zijn zichtbaar en hebben oog en oor voor de wereld om ons heen.
  • Wij voeren een verstandig financieel beleid.

Bestuursakkoord 2019 – 2023 ‘Voor mens en water’ 

Heb je gevonden wat je zocht?