Het project ‘Uitvoeringsstimulans ten behoeve van de bodem- en waterkwaliteit’ laat veelbelovende resultaten zien. Het project heeft tot doel de bodem- en waterkwaliteit in Groningen te verbeteren. In totaal hebben 166 boeren en tuinders geïnvesteerd in duurzame maatregelen. Deze heeft LTO Noord samengevat in een factsheet.

Factsheet 'Uitvoeringsstimulans ten behoeve van de bodem- en waterkwaliteit'

Voor boeren en tuinders is het investeren in maatregelen voor de verbetering van de bodem-en waterkwaliteit kostbaar en niet direct winstgevend. Door mee te doen met de subsidieregeling hebben boeren en tuinders gebruik de subsidiebijdrage in kunnen zetten voor het nemen van maatregelen. De maatregelen verbeteren de bodem- en waterkwaliteit en dragen bij aan een duurzame toekomst voor ons allemaal.

Wanneer je de factsheet om een of andere reden niet kunt lezen of als je vragen hebt naar aanleiding van het document, stuur dan een e-mail naar info@noorderzijlvest.nl

Gezamenlijk initiatief

Het project is een gezamenlijk initiatief van het waterschap Noorderzijlvest, provincie Groningen en LTO Noord. Voor boeren en tuinders is het investeren in maatregelen voor de verbetering van de bodem- en waterkwaliteit kostbaar en niet direct winstgevend. Het project stimuleert en moedigt boeren en tuinders aan om te investeren in duurzame maatregelen door hen financieel te steunen.

Positieve resultaten

Tjeerd Hoekstra, projectleider bij LTO Noord, is positief over de resultaten van het project: "De resultaten laten zien dat boeren en tuinders bereid zijn om flink te investeren in het toekomstbestendig maken van hun bedrijf. Het vinden van de nodige financiën kan echter een uitdaging zijn. Dan bieden subsidies hierin een uitkomst en dragen bij aan de haalbaarheid."

160 duurzame maatregelen

De investeringen hebben geleid tot de uitvoering van 160 duurzame maatregelen. Daarbij was de meeste interesse in precisiebemesting. Daarna volgde de combinatie van een schoffel- en onkruidwieder en een strokenfrees in combinatie met een zaaimachine. Ook hebben de melkveehouders veel geïnvesteerd in de opvangvoorzieningen van perssappen. Een duidelijke samenvatting van deze maatregelen is beschikbaar in de factsheet van LTO Noord.

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

De subsidieregeling ‘Uitvoeringsstimulans ten behoeve van de bodem- en waterkwaliteit’ is onderdeel van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Binnen het DAW wordt gewerkt aan de wateropgaven in agrarische gebieden. Dat doet het DAW onder andere door kennisdeling via projecten en samenwerking tussen waterschap en agrariërs te stimuleren.

Schoon en gezond water

De landbouw en schoon water zijn niet te scheiden van elkaar. Veel agrariërs werken al flink mee aan schoner water. Er is belangrijke regelgeving voor de agrarische sector.