Ons waterschap heeft als doel om energieneutraal te zijn in 2025. Dit betekent dat de energie die we gebruiken dan in evenwicht is met de energie die we zelf duurzaam opwekken. Een volgende stap is klimaatneutraal worden. Als onze werkprocessen klimaatneutraal zijn, verbruiken we alleen nog duurzame energie. We zorgen er dan voor dat er geen CO2 meer in de lucht komt.

De CO2 prestatieladder

De CO2 prestatieladder is een hulpmiddel om de CO2 die in de lucht komt te verminderen. We bedenken maatregelen die zorgen voor minder. Dit doen we bij onze eigen werkprocessen en ook bij projecten. Het doel is om energie te besparen en beter gebruik te maken van materialen en duurzame energie.  

Op dit moment werken we aan de routekaart Klimaatneutraal. Deze biedt stappen en maatregelen passend bij de sectorale afspraken om in 2035 klimaatneutraal te zijn. De CO2-prestatieladder van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen helpt ons om gestructureerd naar deze doelen toe te werken.

Toepassing CO2 prestatieladder

De CO2 prestatieladder wordt als volgt gebruikt:  

  • We meten hoeveel CO2 er in de lucht komt. Dit heet CO2  uitstoot. Hierbij kijken we naar het energieverbruik. Op basis van het energieverbruik bepalen we elk halfjaar een CO2-voetafdruk. Dit is een berekening van de CO2 uitstoot.
  • We bepalen maatregelen die de CO2-uitstoot verminderen. Elk jaar kijken we of deze maatregelen werken. 
  • We communiceren over de CO2-uitstoot van het waterschap en vertellen welke maatregelen we nemen om de uitstoot te verlagen. . 
  • We doen mee aan initiatieven die de uitstoot van CO2 verminderen, in ons werkgebied en ook daarbuiten. 


CO2-bewust Certificaat

CO2 en aanbestedingen

De CO2 Prestatieladder gebruiken we ook bij aanbestedingen. Aanbestedingen zijn opdrachten die bedrijven en organisaties voor het waterschap doen. Het waterschap stimuleert aanbieders om minder CO2 (en andere broeikasgassen) uit te stoten. Aanbieders die zorgen voor minder uitstoot willen we een voordeel geven bij aanbestedingen. Zie de Handreiking aanbesteden Handreiking aanbesteden 3.1 (CO2-prestatieladder.nl)

Meer informatie

Meer informatie

Wanneer je om een of andere reden een document niet kunt lezen stuur dan een e-mail naar info@noorderzijlvest.nl

Uitleg en handleiding CO2-prestatieladder Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen 

Klimaatafspraken Unie van Waterschappen.nl

CO2 rapportage waterschap Noorderzijlvest

Wanneer je de CO2 rapportage documenten om een of andere reden niet kunt lezen stuur een e-mail naar info@noorderzijlvest.nl

Heb je gevonden wat je zocht?