In het gebied De Onlanden zijn natuur en waterberging allebei belangrijk. Als er veel neerslag valt kunnen we hier water opvangen. Daardoor hebben inwoners uit de omgeving er zo min mogelijk last van. Doordat het klimaat verandert verwachten we vaker en meer neerslag. Er moet daarom extra ruimte voor water komen.

Welke gebieden

In delen van De Onlanden is de natuur kwetsbaar voor overstroming. We zoeken naar een goede oplossing, waarbij er meer ruimte ontstaat om water tijdelijk op te vangen. En waarbij de natuur zich ook kan blijven ontwikkelen. De komende tijd kijken we op welke plekken wateropvang mogelijk is. We onderzoeken plaatsen in en rondom De Onlanden. Bijvoorbeeld in het Peizerdiep-systeem, van benedenstrooms tot aan het Fochteloërveen. De kwetsbare delen van De Onlanden sparen we zoveel mogelijk.

Onderzoek

Eerst is er onderzoek nodig. Waar kunnen we water opvangen als dat nodig is? Wat zijn de gevolgen? En wat worden de kosten? De terreinbeheerders, provincies Drenthe en Groningen, de gemeenten Noordenveld en Tynaarlo praten ook mee. Na het onderzoek kunnen keuzes gemaakt worden. Hierbij wordt ook de omgeving betrokken. Daarna komt de uitvoering.