De dijkgraaf is de voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. De dijkgraaf heeft daarnaast eigen bevoegdheden. Hij mag bijvoorbeeld zelfstandig besluiten nemen in spoedeisende situaties.

De dijkgraaf is door de Kroon herbenoemd voor zes jaar. Bert Middel is sinds 1 januari 2012 de dijkgraaf.

Portefeuille

 • Algemene bestuurszaken
 • Algemene vertegenwoordiging en representatie
 • Communicatie
 • Calamiteitenzorg en Crisismanagement
 • Aardbevingendossier (EZ/NAM)
 • Nationaal Programma Groningen
 • Klimaatadaptatie (coördinerend)
 • Personeel en Organisatie
 • Integriteit

Overleggen en samenwerkingsverbanden

 • Ledenvergadering Unie van Waterschappen 
 • Commissie Bestuurszaken, Communicatie en Financiën (CBCF) van de Unie van Waterschappen
 • Deltaprogramma Wadden
 • Veiligheidsregio Groningen (mede namens Hunze en Aa’s)
 • Voorzitter landelijke Kring van dijkgraven
 • Stichting Dijk-Weering Fonds
 • Werkgeversvereniging waterschappen